ΣΟΧ 1A/2020

Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ 1A/2020)

Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης»

ΟΔΗΓΙΕΣ

Προκειμένου να προβείτε στην ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών σας:

  1. Συμπληρώστε τα πεδία με τα προσωπικά σας στοιχεία
  2. Σαρώστε την αίτηση(υπογεγραμμένη) και τα δικαιολογητικά (όλα μαζί σε ένα PDF αρχείο)
  3. Επισυνάψτε το αρχείο σας στο αντίστοιχο πεδίο
  4. Πατήστε αποστολή

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚA ΈΓΓΡΑΦΑ

  1. ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
  2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
  3. ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1)
  4. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1Α/2020

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων έχει λήξει.